Πρωτοποριακή αντιμετώπιση εντοπισμένων όγκων του προστάτη

Το Μetropolitan General είναι από τα ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα που εφαρμόζεται η Εστιακή Θεραπεία (focal therapy), ένας καινοτόμος τρόπος αντιμετώπισης του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Η νέα αυτή μέθοδος εφαρμόζεται ήδη σε γνωστά κέντρα στην Αμερική και στην Ευρώπη, με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα.

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος - Πλεονεκτήματα

Η εστιακή θεραπεία είναι ένα γενικός όρος για μια ποικιλία εξελιγμένων, μη επεμβατικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή των μικρών όγκων στο εσωτερικό του προστάτη. Στηρίζεται στην πρωτοποριακή τεχνική Fusion που συνδυάζει την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη με το διορθικό υπερηχογράφημα. Αρχικά, λαμβάνονται με τη μαγνητική τομογραφία εικόνες του προστάτη και της ύποπτης εστίας (όγκου). Κατόπιν, με εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης οι εικόνες αυτές επιπροβάλλονται στις εικόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια του υπερήχου και συνδυάζονται, δίνοντας μια τελική τρισδιάστατη απεικόνιση. Στη συνέχεια, με αισθητήρα καθοδηγούμαστε τρισδιάστατα, απευθείας στην ύποπτη εστία για λήψη βιοψίας.

Μόλις η βλάβη αποδειχθεί βάσει της ιστολογικής εξέτασης ότι είναι καρκινική, τότε καταστρέφεται με εξαιρετική ακρίβεια με βελόνα (που φέρει την ίνα του laser), διαμέσου του δέρματος χωρίς τομή, αφήνοντας άθικτα τα υγιή κύτταρα και τους ιστούς του προστάτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται όλες οι συνήθεις επιπλοκές (ακράτεια, στυτική δυσλειτουργία κ.ά) που συναντάμε με τη χειρουργική του καρκίνου του προστάτη. Συνήθως, γίνεται με τοπική αναισθησία ενώ ο ασθενής φεύγει από την Κλινική ύστερα από λίγες ώρες.

Στόχος της εστιακής θεραπείας είναι να καταστρέψει επιτυχώς τις καρκινικές εστίες, ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες στο εσωτερικό του προστάτη, ενώ αφήνει τις υπόλοιπες περιοχές του αδένα ανέπαφες, διασώζοντας το φυσιολογικό ιστό του προστάτη.

Πότε ενδείκνυται

Η εστιακή θεραπεία προσφέρεται ως μια εναλλακτική θεραπεία για τους άνδρες με μικρούς (ελάχιστης έκτασης), εντοπισμένους όγκους στον προστάτη.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοποριακή μέθοδο:

Τηλ.: 210 6502649, Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 16:00