Λεπτομερέστατη και ταχύτατη απεικόνιση

Δίνοντας έμφαση στην πρωτοπορία και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, το Metropolitan General διαθέτει τον Μαγνητικό Τομογράφο 4ης (τελευταίας) γενιάς και υψηλής ισχύος, 3 Tesla Skyra Μagnetom Siemens, με τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα, που επιτρέπουν τη διενέργεια ακόμα και των πιο εξειδικευμένων και καινοτόμων εξετάσεων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ