Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον τομέα της Υγείας
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Ευχέρεια στη χρήση του λογισμικού ERP - SAP
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input