Γιατί είναι καλύτερη η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης από την ανοικτή μέθοδο

Η βουβωνοκήλη είναι η πιο συχνή μορφή κήλης και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικιακή ομάδα ή φύλο, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζετε χρήσιμες πληροφορίες για την χειρουργική επέμβαση, που αποτελεί τη μοναδική επιλογή αντιμετώπισης. Η λαπαροσκοπική τεχνική είναι, με βάση τη διεθνή πρακτική, η καλύτερη μέθοδος χειρουργικής αποκατάστασης, με προϋπόθεση βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία του χειρουργού.

Πώς ακριβώς διενεργείται η λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης;

Η επέμβαση απαιτεί 3 μικροτομές, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 8 χιλιοστά η καθεμία. Ο χειρουργός εισάγει προσεκτικά το λαπαροσκόπιο (μικροκάμερα), το οποίο συνδέεται με μία οθόνη υψηλής ευκρίνειας ώστε να έχει λεπτομερή και μεγεθυμένη την εικόνα της πάσχουσας περιοχής. Η κήλη ανατάσσεται και τοποθετείται ένα βιοσυμβατό, μη απορροφήσιμο (ενίοτε και πλήρως απορροφήσιμο / βιολογικό) πλέγμα στην περιοχή, δημιουργώντας έτσι ένα «καινούριο», ισχυρό τοίχωμα.

Ελαχιστοποίηση επιπλοκών

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης έχει τα μικρότερα -σχεδόν μηδαμινά- ποσοστά υποτροπής, αλλά και πολύ μικρά ποσοστά χρόνιου πόνου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εφαρμογή της εξωπεριτοναϊκής τεχνικής (TEP – Totally Extraperitoneal Repair), η οποία θεωρείται η πλέον ασφαλής μέθοδος αποκατάστασης της βουβωνοκήλης, με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές, καθώς η επέμβαση διενεργείται χωρίς επαφή με τα σπλάγχνα της κοιλίας. Η επέμβαση αποκαθιστά τη φυσιολογική ανατομία ενισχύοντας το χάσμα και τα αδύναμα κοιλιακά τοιχώματα εκ των έσω.

Σημαντικά πλεονεκτήματα λαπαροσκόπησης

Η λαπαροενδοσκοπική τεχνική έχει μοναδικά πλεονεκτήματα, που την καθιστούν πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης:

  • Διενεργείται μέσω μικροτάτων τομών και επομένως δεν προκαλεί σημαντική βλάβη στους ιστούς
  • Είναι αναίμακτη
  • Με τη χρήση της τεχνικής TEP αποφεύγεται η καθήλωση του πλέγματος με υλικά που μπορεί να προκαλέσουν χρόνια ενόχληση
  • Επιτρέπει την πλήρη αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας, ενισχύοντας το χάσμα και τα αδύναμα κοιλιακά τοιχώματα εκ των έσω.
  • Επιτρέπει την αποκατάσταση διπλών βουβωνοκηλών (άμφω) διαμέσου των ίδιων μικρών οπών
  • Επιτρέπει τη σύγχρονη διόρθωση με το ίδιο πλέγμα κηλών που μπορεί να συνυπάρχουν αλλά να μην είχαν αναγνωριστεί προεγχειρητικά (π.χ. μηροκήλη)
  • Αποφεύγει την κάκωση νεύρων και ευαίσθητων αγγείων της περιοχής, ιδίως σε σχέση με την αιμάτωση των όρχεων στους άνδρες ασθενείς
  • Το μετεγχειρητικό στάδιο μειώνεται σημαντικά και η ανάρρωση είναι ταχύτατη
  • Έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα

Μετά τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση

Μπορείτε να λάβετε εξιτήριο αμέσως μόλις ουρήσετε και περπατήσετε με ευκολία. Μέσα στις επόμενες μέρες, ο ασθενής επιστρέφει κανονικά στις περισσότερες καθημερινές του δραστηριότητες. Η πλήρης ανάρρωση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της γυμναστικής / άσκησης, χρειάζεται το πολύ 1-2 εβδομάδες.