Όγκοι Μαστού: Απαντήσεις σε 9 βασικά ερωτήματα

Όγκοι μαστού, δύο λέξεις που προκαλούν φόβο σε όλες τις γυναίκες. Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τις αλήθειες γύρω από τους όγκους απαντώντας τα πιο συχνά ερωτήματα:

Όλοι οι όγκοι στον μαστό είναι καρκίνος;

Όχι, οι περισσότεροι όγκοι είναι καλοήθεις, μόνο το 20% αποτελούν καρκίνους σε διάφορα στάδια.

Όλα τα μορφώματα στον μαστό είναι συμπαγή;

Εκτός από τα συμπαγή μορφώματα υπάρχουν και κυστικά μορφώματα ή μεικτά όπως είναι φυλλοειδής όγκοι.

Ποια η διαφορά μεταξύ συμπαγούς και κυστικού μορφώματος;

Τα συμπαγή μορφώματα αποτελούνται από ιστό και μπορεί να είναι καλοήθη ή κακοήθη. Τα κυστικά αποτελούνται από έναν σάκο που περιέχει υγρό.

Μπορεί μια κύστη να εξελιχθεί σε καρκίνο;

Οι κύστες είναι πολύ κοινές και σπανιότατα μπορούν να εξαλλαγούν. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι ότι το μόρφωμα που μας ενδιαφέρει είναι πράγματι κυστικό και όχι μεικτό όπως οι φυλλοειδής όγκοι.

Πώς μπορώ να ελέγξω αν έχω όγκο στο μαστό;

Αυτό μπορεί να γίνει με κλινική εξέταση σε χειρουργό μαστού και με παρακλινικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό της γυναίκας.

Ποια είναι η κλινική διαφορά μεταξύ καλοήθη και κακοήθη όγκου;

Οι καλοήθεις όγκοι είναι κινητοί, μαλακοί με ομαλά τοιχώματα χωρίς να συμφύονται με τους πέριξ ιστούς. Είναι σκληροί με άγρια τοιχώματα, μη κινητοί και συνήθως συμφύονται με τους πέριξ ιστούς.

Ποιοι όγκοι μαστού είναι καλοήθεις;

Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι καλοηθών όγκων μαστού, οι συχνότεροι είναι:

  • Ιναδενώματα
  • Κύστεις
  • Αιμάτωμα
  • Αδένωση
  • Νέκρωση Λίπους
  • Υπερπλασία Πόρων

Όταν έχω μεγάλους μαστούς έχω μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξω όγκους;

Όχι, το μέγεθος του μαστού δεν επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης καλοηθών ή κακοηθών όγκων.

Οι κακοήθεις όγκοι συνοδεύονται από πόνο;

Το αίσθημα του πόνου εξαρτάται από τη θέση του όγκου συνήθως, όμως, οι καρκινικοί όγκοι δεν συνοδεύονται από πόνο, είναι σκληροί, άγριοι στην ψηλάφηση και μη κινητοί.

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι οι περισσότεροι όγκοι μαστού δεν είναι καρκίνοι και ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύουν το εαυτό τους, κάνοντας τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο τους με κλινική εξέταση και παρακληνικό έλεγχο (μαστογραφία, υπέρηχος μαστών) που ενδείκνυται στην ηλικία και στο ιστορικό τους.