Νέα αναθεωρημένη τιμή για το Test Covid-19 με τη μοριακή μέθοδο (PCR)

To Μetropolitan General πλήρως εναρμονισμένo με τις πρόσφατες ισχύουσες τιμολογιακές ρυθμίσεις σχετικά με τα ανώτατα όρια τιμών για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR, σας ενημερώνει ότι το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 47 ευρώ. Το ποσό αφορά τη δειγματοληψία και την ανάλυση δείγματος.

Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) το κόστος παραμένει στο ποσό των 10 ευρώ.

*Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εντός της Κλινικής.